Top fotografia:

Počítadlo

Samospráva

OBECNÝ ÚRAD


Kontakt
Obecný úrad, Hostovice 171
067 35 Pčoliné

Email:
obec.hostovice@centrum.sk
obec.hostovice@stonline.sk

Tel.:
057/7880118 / 057/7880119


Starosta Obce
Ing. Peter Čopák

Zástupca starostu
Branislav Lukáč


Poslanci obecného zastupiteľstva

Branislav Lukáč
Ingrid Čornaničová
Jaroslav Birbič
Mgr. Andrej Greško
Ladislav Sura


Samostatná referentka
Nadežda Mikulášková

Hlavný kontrolór
Ing. Ján Čornanič


ÚRADNÉ HODINY


Deň

Začiatok pracovnej doby

Koniec pracovnej doby

Pondelok

7:00

15:00

Utorok

7:00

15:00

Streda

7:00

17:00

Štvrtok

7:00

15:00

Piatok

7:00

13:00


Zdieľať